פינוי מקלטים לשם השמשתם

חשיבות פינוי המקלטים מוערכת, פעמים רבות, רק במצבי חירום, או כאשר ישנה סיטואציה ביטחונית מסוימת אשר בגינה נזקקים דיירי הבניין למקלט הנמצא ברשותם. אולם פינוי המקלט מכלל החפצים, הרהיטים והזבל הנצבר מחויב המציאות, גם בעתות שלום, ולו רק לשם השמשתו של המקלט כמקום ציבורי, נקי ואסטטי.

תהליך פינוי המקלט

פינוי המקלט, בדומה לפינוי דירות מחייב מספר שלבים, אשר יכולים להיעשות אחד אחרי השני. בשלב הראשון, יש למיין את כל החפצים הקיימים, על ידי כל דיירי הבניין. כשם שרהיטים וחפצים אלה נאספו ונערמו עם השנים, כך אפשר יהיה לחפש פתרונות יצירתיים לגבי ההתמודדות איתם. חלק מהחפצים ייזרק לפח הקרוב, וחלק מהם יוכל להיתרם או להמשיך לתפקד בשימוש חדש במקום אחר. בכל אופן, יש להחליט באופן עקרוני על עתיד החפצים והרהיטים.

לאחר שלב זה, יש להכניס את צוות הפינוי אשר התמקצע והתנסה בסוג עבודות אלה. צוות החברה יוכל לסייע בפינוי כל החפצים והרהיטים, גם בכבדים שביניהם. לאחר פינוי הפסולת הקיימת, יוכל הצוות אף לסייע בכל אותן פעילות משלימות, כמו ניקיון יסודי, צביעת הקירות והדברה במקרה הצורך. על מנת להשמיש את המקלט לזמני חירום כמו גם לשעות הפנאי, כדאי לחשוב על מקום אשר כיף ונעים לשהות בו.

מי אחראי על פינוי מקלטים?

לפינוי מקלטים אחראיים גופים רבים, אולם בסופו של דבר אחריות הדיירים של הבניין היא החשובה והמשמעותית ביותר. גם אם העירייה שבה ואמרה כי היא תנקה ותפנה את המקלטים, בזמן חירום יהיה זה בעייתם של הדיירים שהמקלט הקיים עדיין סגור. לכן, המלצתנו היא, להקדים ולפנות את המקלט מכל אותם חפצים אשר נאספו בו במהלך השנים, על מנת שהוא יוכל לתרום ולסייע בתמורה במצבים הכרחיים.

את עבודת הפינוי יכולים לעשות ולבצע על ידי חברת פינוי. צוות החברה יוכל לעשות זאת במהירות האפשרית וביעילות  עד קבלת תוצאה טובה ושלמה. צוות זה אף משמעותי יותר, כאשר קיימים דיירים רבים אשר אינם מצליחים לפנות את הזמן הדרוש לעבודה זו, או דיירים שאינם יכולים מבחינה פיסית לבצע זאת.