פינוי ומחזור מוצרי פלסטיק

מוצרי פלסטיק רבים נאספים ונערמים במשך שנים בבתים רבים. פעמים רבות, מגלים הדיירים כי אין כבר מקום לאיסוף אותן קופסאות ומוצרי פלסטיק רבים, והם נדרשים לפינוי מהיר ומידי. צוות פינוי יוכל לסייע בעבודה זו במהירות וביעילות, תוך הפעלת מספר שלבים הכרחיים לתהליך זה הכוללים אריזה ומיון, פינוי ופעולות השלמה כמו ניקיון.
פינוי פסולת פלסטיק חייבת להיעשות על פי כללי המיחזור. מכיוון שידוע לכל, כי פלסטיק אינו מוצר ירוק, אשר יכול להיטמן ולהתכלות במשך השנים, חובתנו האזרחית היא למצוא לו שימושים אחרים, אשר יוכלו להפיק תועלת מן החומר עצמו. תוך כדי מיון החפצים, יהיה אפשר לחשוב על שימושים שונים למוצרי הפלסטיק השונים.

מי צריך פינוי מוצרי פלסטיק?

מוצרי פלסטיק נערמים ללא צורך, בבתים פרטיים, בתים אשר עוברים בצו ירושה, גני ילדים או מוסדות חינוך שונים, משרדים ועוד. בכל מקום אשר מוצרים אלה נערמו, מעבר ליכולת לזרקם לפח האישי, יש לפנות באופן מסודר ומפוקח. לפני הפינוי עצמו, יש לחשוב, כאמור על מיחזור החפצים ויכולתם לשמש לשימושים אחרים. פעמים רבות, שימושים אלה יכולים להיתרם לטובת נזקקים, ילדים אחרים, ואף לשמש שוב את דיירי הבית המפנים.
גם במקרה ולא נמצא למוצרי הפלסטיק שימוש אחר, יש לזרקם ולהטמינם במקומות פסולת המיועדים למוצרי פלסטיק. דין פסולת הפלסטיק אינה דומה לדין פסולת אלקטרונית, למשל, אשר נזרקת במקום אחר. צוות הפינוי יוכל לסייע בכל אותם תהליכים, אשר עלולים להארך זמן ארוך יותר, ללא בקרה ופיקוח מיומן ומקצועי.

בחירת צוות פינוי

את בחירת צוות הפינוי כדאי לעשות על פי המלצות וחוות דעת מחברים ומכרים. באופן כזה, אפשר יהיה לוודא כי הצוות הנבחר הינו האמין, המקצועי וההוגן ביותר. לפני העבודה יש לשאול אותם על מידת ניסיונם בפינוי מוצרי פלסטיק למחזור. פעמים רבות, לחברות אלו יהיו קשרים עם מוסדות, חברות ואף מפעלים אשר יזדקקו למוצרי פלסטיק אלו.
מעבר לכך, יש לסכם את כל פרטי העיסקה עוד לפני הזמנת העבודה, על מנת למנוע עוגמת נפש פוטנציאלית מאוחרת יותר. בדרך כלל, צוות הפינוי ידרוש לראות את הדירה או מקום הפינוי לפני תחילת העבודה, על מנת לספק הצעת מחיר הוגנת דיה.