אגרנות ופינוי דירה

משמעותה של אגרנות הוא איסוף פריטים שלא לצורך, רק לשם האספנות. תופעה זו עלולה להפריע, פעמים רבות, כאשר מסתכלים על דירה קיימת, אשר נראית מוזנחת למראה. פריטים ורהיטים רבים אשר נאספים במשך השנים, מאבדים מיופיים וממטרתם המקורית, כאשר הם נמצאים בערימה בלתי אפשרית או כאשר הם אינם משמשים עוד את בעליהם.
גם אם נראה כי אגרנות הינה תופעה המייחדת אנשים מבוגרים, היא עלולה אף לאפיין אנשים צעירים. צעירים אלה עלולים לאגור פריטים ורהיטים במחסן הנחבא מהעין או בחדר שאין לו שימוש. כך או כך, אגרנות יכולה להתבטא גם בפריטים קטנים יותר, אשר לכאורה לא תופסים מקום, אך לא משמשים למטרה ברורה ומעמיסים על המרחבים והחלל הקיים.

מה יש לעשות נגד אגרנות?

יש להניח כי אגרנות תציק לאדם רק כאשר הוא יזדקק לשירותי  פינוי דירה על מנת לטפל בה. פינוי דירה אשר נדרש בכדי להיפטר מכל אותם רהיטים ופריטים לא נדרשים, הינו מחויב המציאות במהלך מעבר הדירה, או לאחר מותו של האגרן. בכדי להיפטר מכל אותם רהיטים, יש למיין אותם בתחילה, לזרוק את מה שנדרש לזרוק, ולהתחיל בפעולות נלוות נדרשות. פעולות אלו, כמו ניקיון והדברה מחויבים מכיוון שהלכלוך והמקקים המסתתרים מאחורי הרהיטים הרבים שלא נעשה בהם שימוש, מפריעים להמשך החיים התקינים.
פעמים רבות, אדם אגרן יודע שהינו כזה, אולם קשה לו מאד להשתנות. הסיבה הברורה לאיסוף הרהיטים והפריטים היא רגשית, בה מדווח האגרן כי הוא נקשר באופן רגשי לחפצים הרבים. קנייתם מסבה לו עונג רב, כמו גם איסופם לאורך השנים. מעבר לכך, הוא אינו יכול לזרוק או להשמיד פריטים אלה. פינוי דירה, כאשר האגרן נמצא בה, היא פעולה קשה ולפעמים אף בלתי אפשרי.

מה יש לעשות לאחר פינוי דירה?
פעולות רבות נדרשות לאחר פינוי דירה וכל תכולתה. רק לאחר שמוציאים מהבית את כל אותם פריטים ורהיטים אשר לא היו בשימוש, רואים את כל אותם פגמים ומומים שהצטברו, על קירות הבית, הרצפה והחלל כולו. צוות פינוי דירה יוכל לטפל גם בכל הבעיות הנלוות, או שיוכל להמליץ על בעלי מקצוע איתם הם עובדים.
ההמלצה לאחר פינוי דירה, היא להפסיק לאגור ולאסוף כל כך הרבה פריטים שלא לצורך, למרות שידוע כי אגרנות הינה תופעה, אשר לא נרפאת באופן ספונטני, ללא טיפול. אולם, העלאה למודעותו של הדייר כי הוא צורך פריטים רבים, היא חשובה ועשויה להיות הדרך לפתרון.